ساعات کار  دفاتر : شنبه تا چهارشنبه  9:00 تا 18:00 و پنجشنه  9:00 تا 14:00 

 تلفن  واحد فروش و گارانتی و مشاوره فنی (تهران):   25917300 - 66434552   

تلفن همراه   :  1481-840-0912 
  
   
( از 9:00 تا 18:00 شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه ها از 9:00 تا 14:00)


 
                    فکس (تهران):  89770364               

خدمات پشتیبانی تحت وب