ساعات تماس سفارشات  : شنبه تا چهار شنبه  9:15 تا 17:00  و پنج شنبه  9:15 تا  13

 تلفن  واحد فروش و گارانتی (تهران):  66910367 - 66597382   

  تلفن واحد انبار  (تهران):  66735712      

تلفن همراه  مشاوره فنی :  1480-840-0912       ( از 9:15 تا 18:00 شنبه تا پنج شنبه)

 
                    فکس (تهران):  89770364               

خدمات پشتیبانی تحت وب